HOME OVER ONS CONTACT
 
 
 

     
           
Rondreis door Lapland

 
   
 

 

 Home

 

 

De Skoltsamen


De Skoltsamen, ook wel Oostsamen genoemd, vormden een kleine minderheid binnen het Samische volk, die sinds lang woonden in de siida’s (Samedorpen) Neiden, Pasvik, Petsamo en Suenjel. Een eigen bestuur met eigen wetten regelde de verdeling van jacht-, vis- en rendiergronden.

Grenzen
In 1826 werd de grens getrokken tussen Noorwegen, Finland en Rusland en stonden de Skoltsamen voor de keuze aan welk land zij de voorkeur gaven.
Nauwelijks 100 jaar later ontstond er een nieuwe grens doordat Finland zelfstandig was geworden en zich een weg naar zee in het noorden had gevochten. De Tweede Wereldoorlog maakte een eind aan het nieuwe Finse grondgebied en Rusland eiste het op. Dit had tot gevolg dat de Skolten gedwongen geëvacueerd werden naar Nellim en Sevettijärvi in Noord Finland en naar gebieden op het schiereiland Kola in Rusland. Zij werden de speelbal van de ontwikkelingen in de geschiedenis. De Samen die zich in Rusland vestigden, verloren grotendeels het contact met familieleden, die inwoners van Finland en Noorwegen waren geworden.

Vegetatie
Tegenwoordig is de vegetatie in grote gebieden vernietigd door de verontreiniging van de Russische nikkelfabrieken in Nikel, Zapolarny en Montsjegorsk. Maar in andere delen, b.v. langs de weg tussen Ivalo en Moermansk, komen ook goede graasgebieden voor, waar echter in geen 50 jaar rendieren gegraasd hebben. Het is nu overgenomen door Defensie.

Hoge werkloosheid
In Sevettijärvi wonen ca. 450 mensen, verspreid over een gebied van 70 km. Ongeveer 20% leeft van de rendierhouderij, verder werkt men in de bosbouw, in toerisme of als grenswacht.
Zoals in vele streken in het noorden ligt het werkloosheidspercentage hoog en trekken jongeren om economische redenen naar het zuiden. Om dit te voorkomen geeft de Finse overheid hier, als ook rond Nellim, steun bij het bouwen van een huis.

Taal en cultuur
De taal van de Skolten dreigt verloren te gaan door een gebrek aan leerkrachten en leermiddelen. Thuis wordt er Fins gesproken en slechts enkele ouderen beheersen de taal nog. En ook zang, dans en typische klederdracht lijken langzaamaan te verdwijnen en daarmee een heel eigen cultuur, die zijn oorsprong in Rusland heeft.
De religie stamt ook uit Rusland en is sinds de 16de eeuw orthodox. Begin jaren ’50 werd in Sevettijärvi een orthodoxe kapel gebouwd en pas in 1988 volgde Nellim.

Binnen de verschillende Samische bevolkingsgroepen zijn de Skolten een zo kleine minderheid, met een geheel eigen cultuur en taal, dat de overheden hen financieel tegemoet dienen te komen om uitsterven van deze cultuur in de toekomst te voorkomen.

Bron
 
 
 

RONDREIS DOOR LAPLAND - COPYRIGHT 2000 - ALL RIGHTS RESERVED

Kiwis Graphics